Sång och forskning

Bredda målgruppen?

8 juni, 2016

Häromdagen hittade jag en väldigt intressant uppsats som två SMI-studenter gjorde som examensarbete våren 2014. Daniel Engström och Tom Svensson var nyfikna på vilka det var som sökte sig till körer och varför de gjorde det. När de valde ut körer till sin undersökning valde de profana körer som var anslutna till Sveriges körförbund och sakrala körer inom Svenska kyrkan.

I sammanfattningen står det:

”Det finns många olika anledningar till att människor väljer att sjunga i kör. De tydligaste är att de söker en social aktivitet med en musikalisk inriktning. Genomsnittspersonen av de människor som då väljer att sjunga i kör är enligt vår undersökning, högskoleutbildade etniskt svenska kvinnor i övre medelåldern med en högre lön än genomsnittsbefolkningen i Sverige.”

Forskning visar att körsång är strålande när man vill knyta sociala kontakter och Tania de Jong, som jag skrivit om tidigare, påtalar indirekt hur körsången skapar goda nätverk. Trots det är det en ganska homogen grupp som övervägande är representerad inom körsången.

Om resultatet skulle vara representativt för körer generellt i Sverige kan jag tycka att körsångens kraft inte utnyttjas på ett fullgott sätt. Jag skulle vilja påstå att alla körer välkomnar alla samhällsklasser och etniciteter. Det är ju det som är det fina. Musikens språk är universellt! Det är körens musikaliska ambitionsnivå som styr vilka som blir antagna till en kör.

Det finns också mängder av körer där alla är välkomna oavsett musikalisk förmåga.  ”Våga-sjunga-körerna” skapar tillsammans med körer som sjunger svårare repertoar  ypperliga gemenskapsbyggande tillfällen varje vecka.

Även om jag ser liknande tendenser i min verksamhet tycker jag att det ganska enkelt borde gå att utöka målgruppen betydligt mer. Sångrösten har vi med oss hela tiden och kostar ingenting. Man behöver inte köpa något och många körer är helt gratis för deltagare. Glädje- och hälsoeffekterna gäller alla!

För att vara tydlig tycker jag att det är fantastiskt att det är så många människor som hittar glädjen och energin i körövningarna idag. Oavsett vilka de är! Jag vill inte minska befintlig målgrupp utan bara bredda den så att fler tar chansen att sjunga. Istället för högskoleutbildade etniskt svenska kvinnor borde det i framtiden stå ”det går inte att generalisera den typiska körsångaren eftersom kvinnor, män, ålder, etniciteter och utbildningsnivå är likartat representerade”.

Hmm… jag vet att Rom inte byggdes på en dag. Förändringar tar tid. Är detta något som är värt att fundera på? ABSOLUT! Hur breddar vi målgrupperna för att skapa gemenskap i ett större perspektiv? Jag vet att många tänker i samma banor och gör enormt mycket för att sången ska nå fram till alla. Heja alla er!

Om ni vill läsa hela uppsatsen finns den här.