Sång och forskning

Sjung och lev

18 maj, 2016

Det finns filosofiska teorier som spekulerar i hur vi människor har använt oss av sången för att bygga lojalitet i grupper och varna för fiender, som en överlevnadsmekanism. Makthavare har genom tiderna sett musikens makt som betydande och sett till att censurera texter, melodier och musikstilar för att inte befolkningen ska starta revolution, eller fördärvas och bli sämre människor. ”Djävulens musik” är ett begrepp som användes flitigt när rock n´rollen dök upp på 50-talet och Elvis sågs av vissa som Hin Håle själv.

Att musik påverkar de flesta av oss på ett eller annat sätt råder det ingen tvekan om. Jag har däremot inte sett så mycket konkret forskning (annat än de filosofiska teorierna) på att vi har behövt sång för att överleva som art.

Däremot finns det forskning som säger precis just det om möss. De behöver sången för att överleva som art.

Mannen i familjen lär musungarna familjens melodi (eller kanske sång-dialekt) som ungarna lär sig. När killarna sedan ska uppvakta en mus-tjej och sjunger för dem så känner tjejen igen om det är brorsan som vill skaffa barn eller om det är någon utanför familjen.

I de familjer där ungarna växte upp utan en pappa kunde inte tjejerna känna igen sin släktmelodi och risken för inavel blev betydligt mycket större.

Vill du läsa mer om mössen och deras sång kan du göra det här.