Sång och forskning

Språket och sången

4 maj, 2016

Världens universitet har insett att musicerande stimulerar hjärnan på ett sätt som smittar av sig till andra aktiviteter. En rad studier visar att vi blir ”smartare” på olika sätt om vi sjunger/spelar instrument. Der är enormt spännande!

En fransk studie visar att om man musicerar ofta kommer detta också ge finfina effekter för inlärning av språk-  och satsmelodier hos deltagarna. I studien, där deltagarna fick sjunga, kunde forskarna se att deltagarna som sjöng fick en bättre förståelse för de musikaliska och lingvistiska strukturer som finns i det sjungna språket än de deltagare som inte sjöng.

Detta är ju ett fantastiskt redskap! Alltså, på riktigt!

Flera förskolor förstår detta och anställer sångpedagoger och musiklärare för att skapa bättre förutsättningar för språkinlärning. Sång har ju visat sig ha så många effekter. Den skapar gemenskap och deltagarna blir lugna och mår bra vilket är strålande i alla gruppaktiviteter. En glädjespridare minst sagt! Att använda sången vid språkinlärning gör den ju till ett universellt kommunikationsverktyg. Alla som har musicerat någon gång vet att en stor del av tajmingen och samspelet som krävs bygger på kommunikation!

Runt om i landet ordnas körsång av olika slag på våra asylboenden. Körledare kommer och sjunger med barn och vuxna och det blir ett alldeles strålande komplement till den traditionella språkträningen. Bevisligen!

Ännu roligare var det att läsa en artikel i Alingsås tidning där det i förra veckan stod att en sångpedagog på Alströmergymnasiet, Sara Mjönes, har sånglektioner för ca 30 ensamkommande killar. Jag blir så glad av att höra att detta faktiskt tas på allvar och prioriteras! Redan nu har man kunnat se både språkförbättringar och integrationsmöjligheter med projektet! Hatten av för Sara (och gymnasiet). Heja, heja säger jag!

Här kan ni läsa om den franska studien.

Här kan ni läsa artikeln i Alingsås Tidning.