Sång och forskning

Psykisk hälsa gillar sång!

24 februari, 2016

Att man blir glad av sång och musik är det många som kan skriva under på. Om man sneglar lite på ”Idol”-liknande program ser man att det är stora mängder, framförallt ungdomar, som söker sig till programmen. Många av dem berättar om hur sången och musiken är deras liv. Den har blivit en stor del av deras vardag!

Enligt Sveriges körförbund är det 600 000 svenskar som sjunger i kör. WOW! Många människor som känner glädje till att sjunga med andra ord!

Livet är inte alltid så lätt och många känner att sång och musik hjälper dem att bearbeta jobbiga perioder. Även om man inte behöver någon ytterligare bekräftelse än sin egen upplevelse är det lite roligt att höra att det faktiskt finns forskning på att musikterapi förbättrar den psykiska hälsan.

På hemsidan www.kulturellahjarnan.se beskrivs en föreläsning från 2015 med Christian Gold som är forskningsledare vid forskningsinstitutet Uni Research i Bergen. Under föreläsningen berättade han om de positiva effekter som musikterapi har vid olika former psykisk ohälsa.

I en större undersökning, som han hade jobbat med, visade det sig att om man kompletterade vanlig behandling vid depression med två individuella musikterapi-pass i veckan så återhämtade sig patienterna betydligt bättre än dem som enbart fick vanlig behandling.

Terapeuten kan använda sig av olika former av musikaliskt utövande i sin behandling. Musiklyssning, att patienten sjunger med till musik, improviserar eller skriver låtar.

Om du vill läsa mer om denna föreläsning och de effekter som musikterapi har vid schizofreni och autism kan du läsa det här.